X
#arenysparicipa
Arenys de Mar
Botó que mostra/amaga menú lateral
TAULER D'ANUNCIS OFICIALS
EXPOSICIÓ PÚBLICA MATRÍCULA DE LES  QUOTES MUNICIPALS DE L'IMPOST D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES A L'EXERCICI 2019
  • Documentació

    AVIS


    La matrícula de l´IAE es trobarà a disposició de les persones interessades al Servei de tresoreria de l´Ajuntament ( Riera Bisbe Pol número 8) on els subjectes passius la podran consultar en la part que els afecta, entre els dies 1 i 15 d´abril, ambdós inclosos, es po-drà consultar de 8.30 a 14h

    Aquesta matrícula ha estat formada per l´Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i aprovada per resolució de Gerència de 6 de març d´enguany, inscrita en el llibre de resolucions número 2019016098.


    A Arenys de Mar, a data de signatura electrònica

Publicat el 19 de març de 2019
^