Mig segle de Biblioteca
Mig segle de Biblioteca
Fašana de Can Juncosa, amb la banderola commemorativa