Mig segle de Biblioteca
Mig segle de Biblioteca
Fašana de l'Ajuntament, amb la banderola commemorativa